Paříž - poznávací zájezdy, pobyty s výlety

Normandie a severní Bretaň

Mt-St-Michel-13

Navštívíme turisticky nejatraktivnější místa Normandie, zemi, jejíž kulturní bohatství je výjimečné a o tom nás přesvědčí města jako Rouen, Caen. Čeká nás pestrá krajina Alabastrového pobřeží s útesy a malebnými přístavy. Budeme ohromeni kouzlem Mont-Saint-Michel. Největší události světové historie z 6. června 1944 si připomeneme na plážích Normandie. I pro milovníky dobrého jídla je Normandie správnou gurmánskou destinací, ochutnáme místní speciality i ústřice v Cancale.


 

Program zájezdu

1.den (so): Odjezd v podvečerních hodinách z ČR.
2.den (ne): Dopoledne příjezd na sever Francie do GIVERNY , prohlídka DOMU A ZAHRADY CLAUDA MONETA, nám známé především její japonskou částí s leknínovým jezírkem. Zde Monet maloval svou sérii Lekníny nebo Japonský most. Sérii Leknínů dnes můžeme vidět v pařížském muzeu Orangerie. Starobylý ROUEN , historický střed města s hrázděnými domy, Vieux Marché (místo upálení Johanky z Arku), katedrála Notre-Dame, zachycena na mnoha Monetových obrazech, justiční palác, orloj. Ubytování, možnost večerní procházky.
3.den (po): Oblast Horní Normandie – Alabastrové pobřeží. Přímořské městečko FÉCAMP, jehož kořeny sahají až do římské doby, destilační závod a muzeum „benediktinky“, gotický kostel sv. Štěpána. Skalní oblouky a městečko ÉTRETAT , procházka na FALAISE D’AVAL, bílé útesy nad mořem vysoké až 70 m. Přes futuristicky řešený most PONT DE NORMANDIE, dojedeme do HONFLEURU , jednoho z nejstarších a nejzachovalejších měst Normandie , oblíbené místo umělců, hrázděné domy, historický přístav. Večerní CAEN , město Viléma Dobyvatele, ubytování.
4.den (út): Ráno historické centrum CAEN s hrázděnými domy, Mužský a ženský klášter, hrad nad řekou Orne. Pokračujeme k břehům Atlantiku do ARROMANCHES, pláže vylodění, bitva o Normandii za 2. svět. války, pozůstatky přístavu Mulberry, návštěva Muzea vylodění. Zastávka u německé dělostřelecké baterie u města LONGUES-SUR-MER, která byla součástí opevnění Atlantického valu, americký hřbitov v COLLEVILLE-SUR-MER a nejznámější pláž vylodění OMAHA BEACH.
5.den (st): Gotický klenot Francie klášter MONT-ST-MICHEL (UNESCO), staré opatství „na ostrově” ve stejnojmenném zálivu. Návštěva rybářského městečka CANCALE , právě v tomto přístavu můžeme ochutnat ploché ústřice, nejproslavenější ve Francii. Ubytování v opevněném městě korzárů ST-MALO, prohlídka Starého města, hradby zbudované vojenským architektem Vaubanem, katedrála St. Vincent.
6.den (čt): Dokončení prohlídky ST. MALO a odjezd do Paříže. Cestou jedinečná opevněná města - FOUGÈRES s mohutným hradem z 11. stol., které dodnes spojují masivní hradby se Starým městem, gotický kostel St-Sulpice s klínovou věží, procházka městem kde se odehrávala i velká část Balzakova románu Rebelové. Opevněné VITRÉ se zachovalým centrem a uličkami plnými hrázděných domů, exteriér hradu z 11. stol., katedrála ve stylu plaménkové gotiky. Ubytování v Paříži.
7.den (pá): Ráno odjezd do PAŘÍŽE , Prohlídka významných pamětihodností města - Latinská čtvrť, La-Cité, katedrála Notre-Dame, Eiffelova věž aj. variantně možnost návštěvy muzeí (Louvre, Orsay...). K večeru odjezd do ČR.
8.den (so): Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje

  • dopravu autobusem
  • 5x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 5x snídani
  • průvodce
  • pobytová taxa

Fakultativně

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: : 280 Kč)
  • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: : 4100 Kč)

Zajímavosti

Caen: Hlavní město Normandského vévodství za Guillauma Dobyvatele. Caen reprezentuje celek důležitých ...

Cancale:

Etretat: Etretat, toto půvabné lázeňské městečko na Cote ďAlbatre je zasazeno do srdce skal příkře se ...

Giverny: Tato malá vesnice v údolí Seiny je skutečným poutním místem pro milovníky umění. Nachází se zde ...

Honfleur: Honfleur je malým, malebným rybářským přístavem, rozkládajícím se na "Kvetoucím pobřeží" u Pont ...

Mont Saint Michel: Mont Saint Michel je malý žulový ostrov uprostřed mořské zátoky se stejným jménem, kousek od ...

Normandie: Normadská krajina je neuvěřitelně rozdílná. 550 km pobřežních cest, které se střídají s ...

Paříž: Paříž je hlavním městem a srdcem země, jejíž jazyk a kultura ovlivnily celý svět. Katedrála ...

Rouen: Rouen je známý především svými starobylými čtvrtěmi s hrázděnými domy. Dějiny města jsou spojeny ...

Fotografie

100 1111hotel - de - villeile - de - la - citelouvrenamesti - svornosti - 2notre - dameopera - 2Fr_Pariz_Sacre Coeur_4Mt-St-Michel-13Mt-St-Michel-27Mt. St. Michel 1Mt. St. Michel 2

Zájezdy - Paříž

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Podolská 33, 147 00, Praha 4
Lidická 35, 150 00, Praha 5
tel: 241 432 483
fax: 241 432 027
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz